بخش داخلی بیمارستان انصار الغدیر بومهن یکی از بخش‌های اصلی و حیاتی است که به مراقبت و درمان بیماران با بیماری‌ها و مشکلات داخلی بدن می‌پردازد. این بخش تحت نظارت پزشکان داخلی و تیم متخصصان درمانی فعالیت می‌کند.

بخش داخلی بیمارستان عمدتاً به درمان بیماران مبتلا به بیماری‌های داخلی مانند بیماری‌های قلبی، تنفسی، گوارشی، اندوکرینی و عفونی می‌پردازد. این بخش درمان و مراقبت پیشرفته را ارائه می‌دهد و از تجهیزات و فناوری‌های پزشکی پیشرفته برای تشخیص و درمان بیماران استفاده می‌کند.

تیم درمانی بخش داخلی شامل پزشکان داخلی، پرستاران، فیزیوتراپیست‌ها و سایر کادرهای درمانی است که با تمرکز بر روی بیمار، مراقبت و درمان متمرکز و شخصی را فراهم می‌کنند. آن‌ها با تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات، تصویربرداری و سایر ابزارهای تشخیصی، به تشخیص درست بیماری‌ها و تعیین برنامه درمانی مناسب می‌پردازند.

بخش داخلی بیمارستان همچنین به مراقبت و پشتیبانی نیازهای شرایط اضطراری و پرخطر نیز می‌پردازد. بیمارانی که نیاز به مراقبت ویژه و نگهداری در بخش ICU (واحد مراقبت ویژه) یا CCU (واحد مراقبت قلبی) دارند، نیز به بخش داخلی ارجاع داده می‌شوند.

هدف اصلی بخش داخلی بیمارستان، تشخیص، درمان و بهبودی بیماران با بیماری‌های داخلی است. تیم درمانی در این بخش برای ارائه مراقبت بهینه و ارتقای سلامت بیماران، با دقت، دانش و حرفه‌ای بودن به فعالیت می‌پردازد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب