بخش اطفال بیمارستان انصار الغدیر بومهن یکی از بخش‌های حیاتی و حساس است که به مراقبت و درمان نوزادان، کودکان و نوجوانان می‌پردازد. این بخش تحت نظارت تیمی از پزشکان متخصص کودکان و تخصصی درمان اطفال فعالیت می‌کند.

هدف اصلی بخش اطفال بیمارستان، ارائه مراقبت و درمانی بالینی و متمرکز بر روی نیازهای خاص کودکان است. تیم این بخش با درک عمیق از ویژگی‌های فیزیکی و روانی کودکان، به آن‌ها مراقبتی بهینه و مناسب را ارائه می‌دهد.

بخش اطفال بیمارستان شامل بخش‌های مختلفی است که شامل بخش معاینه، بخش بستری، بخش مراقبت ویژه، بخش جراحی، بخش آزمایشگاه و بخش تصویربرداری است. این بخش با استفاده از تجهیزات پزشکی پیشرفته و روش‌های تشخیصی مدرن، به تشخیص و درمان بیماری‌های کودکان می‌پردازد.

تیم درمانی بخش اطفال بیمارستان، با توجه به سن، فیزیولوژی و نیازهای خاص کودکان، به طور جداگانه و به شکل شخصی به آن‌ها رسیدگی می‌کند. این تیم شامل پزشکان، پرستاران متخصص اطفال، فیزیوتراپیست‌ها و سایر کارکنان درمانی است که با رویکرد انسانی و آرامش بخش، به بهبودی و سلامتی کودکان می‌پردازند.

بخش اطفال بیمارستان همچنین به فعالیت‌های پیشگیری و تربیت سلامت در مورد نگهداری سالمت کودکان و آموزش به والدین درباره مراقبت‌های مناسب می‌پردازد.

هدف اصلی بخش اطفال بیمارستان، بهبود و حفظ سلامتی کودکان است و ارایه مراقبت قابل اعتماد و دقیق برای تمامی نیازهای کودکان، یکی از اولویت‌های این بخش است.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب