بخش آزمایشگاه بیمارستان انصار الغدیر بومهن ، یکی از بخش‌های حیاتی و اساسی است که به انجام آزمون‌ها و تحالیل مختلف برای تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌ها می‌پردازد. این بخش با دقت و صحت عالی، نمونه‌برداری و انجام آزمون‌های مورد نیاز برای تشخیص بیماری‌ها و مانیتورینگ وضعیت سلامتی بیماران را انجام می‌دهد.

تیم بخش آزمایشگاه بیمارستان شامل تکنسین‌ها و کارشناسان آزمایشگاه است که با استفاده از تجهیزات پیشرفته و روش‌های تحلیلی، به بررسی و تجزیه‌وتحلیل نمونه‌های بیماران می‌پردازند. آن‌ها تخصص و تجربه لازم را دارند تا به صورت دقیق و موثر، آزمون‌های خونی، ادراری، بافتی و سایر نمونه‌های بیماران را انجام دهند و نتایج را به پزشکان ارائه کنند.

بخش آزمایشگاه بیمارستان به انجام آزمون‌های متنوعی از جمله شیمی‌ای، هماتولوژی، ایمونولوژی، سرولوژی، میکروبیولوژی و بیوشیمی می‌پردازد. این آزمون‌ها می‌توانند به تشخیص و ارزیابی بیماری‌ها، اندازه‌گیری سطح هورمون‌ها، آنالیز عناصر معدنی و بررسی وضعیت عفونت‌ها کمک کنند.

تیم آزمایشگاه بیمارستان به دقت بالا، حرفه‌ای بودن و رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی تمامی آزمون‌ها را انجام می‌دهد. این بخش با همکاری نزدیک با سایر بخش‌های بیمارستان، به پزشکان و تیم درمانی کمک می‌کند تا تشخیص دقیق‌تری از وضعیت سلامتی بیماران دریافت کنند و درمان مناسب را برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب